0

+36-20/36-36-36-2

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PCT Office Kft.  (székhelye: 3104 Salgótarján, Csokonai út 1. , telephelye: 3060 Pásztó, Mátraszőlősi út 1/A. illetve 3100 Salgótarján, Rákóczi út 58., nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése:  , cégjegyzékszám: 12 09 005684, adószám: 14360149-2-12  , pénzforgalmi száma: 11741000-29906022  ,  az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus elérhetőség: webaruhaz@pctoffice.hu; képviselő: Gyetvai Pál ügyvezető igazgató önállóan, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a www.papirnet.hu weboldalra ellátogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél, Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). 

A szolgáltató részére a tárhelyet a COL DIRECTINFO Internet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató biztosítja, amelynek elérhetőségei az alábbiakban tekinthetőek meg:

Székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b.

A tárhely-szolgáltatónak az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: iroda@directinfo.hu

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területére irányuló nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelynek nyújtása a http://www.papirnet.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

A felhasználók a Weboldalra történő látogatással automatikusan elfogadják magukra nézve kötelezően a jelen ÁSZF előírásait, valamint tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató a Webáruházán keresztül nem szolgál ki magánszemélyeket (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja szerinti fogyasztókat), sem pedig külön törvény szerinti egyházi jogi személyt, társasházat, lakásszövetkezetet. A valótlan nyilatkozatot adó felhasználók viselik az ezzel összefüggésben felmerülő mindennemű felelősséget és az esetleges károkat is.

A Szolgáltató Webáruházán keresztül nyújtott szolgáltatás igénybe vétele regisztrációhoz kötött, ezért ügyfeleinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. Ha ügyfelünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk azt. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Webáruház lehetséges felhasználói köréből, valamint a Webáruházzal összefüggő szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből ki vannak zárva a fentiek szerint a magánszemélyek (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja szerinti fogyasztók), valamint a külön törvény szerinti egyházi jogi személyek, társasházak, lakásszövetkezetek. A regisztrációval Ügyfelünk kijelenti és nyilatkozik arról, hogy nem alanya a szolgáltatás igénybe vételéből fentiekben kizárt vásárlói körnek.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések kapcsán az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) előírásai az irányadóak.

A szerződéskötésre vonatkozó fenti rendelkezés folytán szolgáltatót nem terhelik az Ektv-nek az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok körében foglalt tájékoztatási kötelezettségek. Ugyanakkor Szolgáltató törekszik minden, a szerződés tárgya lényeges tulajdonságainak megállapításához, a szerződéskötéshez és az abból folyó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, vonatkozó információk megadására és azokat Felhasználó, Ügyfél megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó, Ügyfél kötelezettsége az, hogy saját adatait, rendeléseit mindig ellenőrizze a megrendelést megelőzően. A kötelezettség megsértése esetén Felhasználó, Ügyfél viseli az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű kárt.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, az 1.1. pontban szereplő és a szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéből nem kizárt személy és szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.4. A Felek közötti szerződés a Megrendelő-adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő (csillaggal jelzett) mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

1.5. Ügyfélszolgálat: PCT Office Kft. 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 3104 Salgótarján, Csokonai út 1.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 8:30-15:30

Telefon: +36-70/933-6850
Telefax: +36-32/410-400
Internet cím: www.papirnet.hu ; www.pctoffice.hu
E-mail: info@pctoffice.hu 

2. Regisztráció 

2.1. A regisztrációra a Weboldalon van lehetőség a vonatkozó adatlap kitöltésével, amellyel kapcsolatban Ügyfél, Felhasználó szavatol az általa megadásra kerülő adatok valódiságáért. A regisztráció attól az időponttól kezdve tekinthető érvényesnek, amikor az Ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségen a sikeres regisztráció tényéről szóló elektronikus levél az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik.


2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél, Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél, Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen személyek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3. Megrendelés / Szállítás

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó írásos utasítások (használati utasítás) kapcsán ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék – amelynek esetében ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál a pótlás érdekében. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek elérhetőségeit az 1.5. pontban találja.


3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza (ugyanakkor ez utóbbinak külön a pontos összege is, valamint az azt már tartalmazó vételár összege is külön feltüntetésre kerül a termék mellett). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amely – és ezzel együtt a Felhasználó, Ügyfél által végül fizetendő teljes végösszeg is – feltüntetésre kerül külön.


3.3. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 3 munkanapon belül díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a 30 000 azaz harmincezer  forint összeget. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. A nettó harmincezer forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Felhasználó, Ügyfél viseli oly módon, hogy az ezerkettőszázhatvan  azaz 1260 Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó harmincezer  forint értéket meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes.

Amennyiben a megrendelés nettó harmincezer  forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Felhasználó, Ügyfél számára szállítási költésget számolunk fel előzetes tájékoztatás után amin még tud módosítani. 

3.4. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek kiszállítási díját nem befolyásolja.
3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha az Ügyfél a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke.

Szolgáltatót nem terheli kötelezettség a szerződés tárgyának szolgáltatására vonatkozóan mindaddig, amíg vissza nem igazolta a megrendelés elfogadását. Eddig az időpontig Szolgáltatót a szerződéstől való indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

3.7. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3.9. Szolgáltató megrendelést kizárólagosan olyan Ügyféltől fogad el, illetve az olyan Ügyfél megrendelését nem áll módjában teljesíteni, amelynek esetében a szerződés teljesítésének helye (a megrendelt áru Ügyfél által történő átvételének helye) nem Magyarországon található.

4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek 

4.1. A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén, telephelyén. Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató vagy megbízottja szállítja ki Ügyfél részére, az esetben a kárveszélyviselés Ügyfél telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át az Ügyfélre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Ügyfél szállítja, az esetben a kárveszély az árunak az Ügyfél fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Ügyfél, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Ügyfélnek történő átadásával száll át, Szolgáltató székhelyén vagy telephelyén. 

4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 14 óráig megrendelt árut a 3 munkanapon belül szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

4.3. Amennyiben Ügyfél az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Ügyfél pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni, az Ügyfél köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére. 

4.4. Késedelmes fizetés esetén Ügyfél jelen ÁSZF alapján elfogadja és vásárlásával elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelynek összegét Szolgáltató külön értesítő levélben küldi meg az Ügyfél részére. Szolgáltató lehetőséget biztosít Ügyfél számára, hogy egyeztetést folytasson ennek kapcsán az 1.5. pontban jelzett elektronikus elérhetőségen.

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az ebből keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 

4.6. Az Ügyfelek számára a Szolgáltató utólag biztosíthatja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha Ügyfél bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni, erre csak és kizárólag írásba foglalt külön megállapodás alapján kerülhet sor. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban az Ügyfél nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 

Szolgáltató jogosult utólagosan számlakorrekciót kezdeményezni, amennyiben a számla téves árról került kiállításra. Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

5. Szavatosság 

A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, ugyanakkor erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, az Ügyfél által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

6. Egyebek (Weboldal használatából fakadó károk, adatkezelésre vonatkozó feltételek, viták rendezése, ÁSZF-módosítás lehetősége, tulajdonjog-fenntartás)

6.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót, Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

6.2. A Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató mindezeken túlmenően kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató személyes adatokat csak akkor kezel, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Ektv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató mindezeket az adatokat törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

6.3. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előzőekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja ezen adatkezelést. Ha az Ügyfél így rendelkezik vagy a jelen pontban említett adatkezelési cél megszűnt, Szolgáltató törli az e pontban jelzettek szerint vezetett adatokat.

6.4. Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

6.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó. 

6.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

6.7. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg az Ügyfél részére kiállításra került számlán szereplő végösszeg teljes mértékben megfizetésre nem került, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt az Ügyfél az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén az Ügyfél köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Ügyfél kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

6.8. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

14 napos pénzvisszafizetési garancia

Az elállás joga:

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 kormányrendeletben foglaltak szerint 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot, a hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. 

Elállás jogának menete:

1. Jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét Ügyfélszolgálatunkon, telefonon 36 20 36 36 36 2 vagy e-mailben webaruhaz@pctoffice.hu címen

2. Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása) közli Önnel, hogy a termék visszavehető-e vagy sem. Bontatlan és sértetlen terméket minden kérdezés nélkül visszaveszünk!

3. Ön postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket:
PCT Office Kft. 3104 Salgótarján, Csokonai út 1.

                        Pct Office Kft.